Фрли го тоа емоционално ѓубре- диши чист воздух!

Постои нешто што се нарекува емоционално ѓубре: тоа се создава во фабриката на мисли. Тоа се болови кои веќе поминале и сега немаат никаква цел. Тоа се предупредувања кои биле значајни во минатото- сега за ништо не служат. Воинот има исто така свои спомени, но успева да раздвои она што е корисно од она што е вишок: тој го фрла своето емоционално ѓубре.

Еден пријател ми зборува: ‘ Но тоа е дел од мојата приказна. Зошто морам да ги отфрлам чувствата кои го одбележаа мојот живот?’

Воинот се смешка, но не се обидува да почувствува работи кои повеќе не ги чувствува. Тој се менува- и сака неговите чувства во тоа да го пратат.

‘Прирачник на воинот на светлината’- Паоло Коељо

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: