Сјајот во очите

Воинот на светлината го чува сјајот во очите..

Тие страдаат за безначајни ситници, се однесуваат како кукавици и понекогаш, сметаат дека се неспособни да се развиваат. Многу често веруваат дека се недостојни за било каков благослов или чудо.

Затоа и се воини на светлината. Затоа грешат. Затоа што се прашуваат.

Коељо

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: