Бог може се’, но еве што ти можеш

Бог може се’, но еве што ти можеш и во што Бог смета на тебе.

Само Бог создава, но ти можеш да му дадеш важност на она што е создадено.

Само Бог може да подари живот но, ти можеш да го почитуваш и пренесуваш.

Само Бог дава здравје, но то можеш за него да се грижиш.

Само Бог може да подари вера, но ти можеш да дадеш свое сведоштво. Само Бог може да влее надеж но, ти можеш да ја подариш на братот, човекот, довербата.

Само Бог е извор на вистинска љубов а ти во Исус можеш да ја покажеш таа љубов и да ги поучиш другите како вистински се сака. Само Бог може да подари мир а ти можеш на друг да ја пренесеш. Само Бог може да даде сила, но ти можеш да ги исправиш обесхрабрените.

Само Бог е пат, но ти можеш да им ги покажеш на другите.

Само Бог е светло, но ти можеш да направиш тоа да свети во очите на другите. Само Бог може да го направи невозможно, но ти можеш да го направиш можно. Само Бог сам себе си е доволен, но тој сепак смета на тебе.

Непознат автор

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: