Што е вашиот избор?

Луѓето не се менуваат.

Само повеќе се отвораат и ги вадат маските.

Вие, со вашата љубов, никогаш никој нема да промените. Ако човек одлучи дека сте вредност поради која може да го промени својот живот- тоа е негов избор.

Но, ако сакате да ја превземете функцијата на добар волшебник- вие сте будалетинка.

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: