Вашата вредност во очите на мажот

Не треба да ја барате вашата вредност во очите на мажот.

Треба да ја пронајдете вашата вредност во вас самите и потоа да најдете маж кој ќе ве заслужува.

Запаметете го тоа.

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: