Среќна мисла за добра ноќ

Капката вода која ќе падне на вжештено железо, ќе испари.

Истата капка ако падне на лотосов цвет, ќе блесне како бисер, а ако падне на школка ќе стане бисер.

Така и човек станува она со кое се здружува.

Индиска поговорка

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: