Oној кој те сака

Оној кој те сака нема да каже: ‘Биди моја’.

Оној кој те сака ќе каже: ‘Биди своја. Ако посакaш да бидеш и моја, јас нема да добијам само жена, ќе добијам многу повеќе’.

Вистина е тоа. Тој знае дека ќе добие радост во секојдневниот живот, мир, пријател, подршка.

Оној кој сака да подарува слобода. Кој слободата ја скратува тој всушност ништо не дава, што и да нуди.

Бранкица Дамјановиќ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: