Гушни ме

Гушкањето е најфиниот барометар на блискост и доверба.

Можам да сакам без гушкање, но не и да гушкам без љубов.

Бранкица Дамјановиќ

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: