Чувај ме

Биди и остани човек, бидејќи никогаш не знаеш што носи следната минута..

Што носи денот а што ноќта..

На кој можеш утре да му тропнеш на врата и кој може да ти подаде рака за спас.

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: