Време за вера а најмногу за љубов

Има само два дена во годината кога не може да се стори ништо. Едниот се вика вчера, а другиот се вика утре.

Така, денес е ден за љубов, за вера и најмногу за живот.

Далај Лама

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: