Најдобрите работи во животот се бесплатни

Нема да ви посакам среќа, бидејќи луѓето среќата различно ја толкуваат.

Затоа ви посакувам тишина, бидејќи тишината е место на кое се раѓа среќата. Би сакал вашите лични желби да ве донесат до тишините, во длабочината на вашата свест.

На тоа место ќе најдете се’ што ви е потребно за да бидете среќни.

Можам да ви посакам и мудрост, тоа ви е сигурно потребно. Но, ни тоа нема да го направам, бидејќи вашата мудрост доаѓа од тивкото ваше средиште.

Не е возможно да бидеш мудар а да не ја познаваш таа тишина. Подобро барајте ја неа а вашата потрага сама по себе ќе биде знак дека мудроста ве нашла вас.

Коељо

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: