Ова е за тебе..

Како ќе течат настаните во животот не зависи од нас, никако или многу малку, но начинот на кој ќе се носиме со нив, во добра мера зависи од нас.

Иво Андриќ

Leave a Reply

Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: