Љубовта е јасна и чиста

И двете љубови се камен на сопнување за луѓето.

Едните знаат само за една, другите за друга. А оние што знаат само за неплатонска љубов, напразно зборуваат за драма.

Во таква љубов не може да има никаква драма. Слуга покорен и благодарност за задоволството, мојата почит, тоа е целата драма.

А за платонската љубов не може да има драма затоа што сè во таквата љубов е јасно и чисто…“

Ана Каренина- Толстој

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: