Не плашете се од животот!

“Знајте дека нема ништо повозвишено и посилно, и поздраво, и покорисно за идниот живот, од некаков убав спомен, а особено ако е тој од детството, од родителската куќа…

Еден толку прекрасен свет, спомен зачуван од детството, можеби е токму најдобро воспитание. Ако човек носи во себе многу такви спомени, тогаш тој е спасен за цел живот. А ако макар еден убав спомен остане во нашето срце, некогаш и тоа може да послужи како спас. …Не плашете се од животот! Колку е убав животот кога ќе направиш нешто добро и праведно!”


Браќа Карамазови – Достоевски

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: