Денешната тага во себе го носи семето на утрешната радост

Еден од каприците на природата, тешко разбирлив, е тој , секое утро да се будам во расположение поразлично од вчерашното. Вчерашната радост може да стане денешна тага; па сепак, денешната тага може да се преобрази во утрешната радост.

Во мене е тркалото кое непрекинато се врти, од тага до жалост, одликување до смуртеност, од среќа до меланхолија. Како цвеќе – денешната расцветана радост ќе избледи и ќе свене до крај; па сепак, нема да заборавам дека, како што мртвиот цвет во себе го носи семето на утрешниот цвет и денешната тага во себе го носи семето на утрешната радост.

“Најголемиот трговец на светот”

Ог Мандино

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: