Сè е лесно, ако те води љубовта

Ќе го задржам правото да бидам поинаков. Да дадам љубов кога ќе посакам. Да плачам кога ме боли. Да не ставам маски на лажна насмевка, на другите да им бидам по ќеф.

Го живеам животот едноставно и искрено со здрава доза на лудило. По своја мерка и по мерката на тишината.

М.Антиќ

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: