Да се сака една жена..

Жената и книгата треба да се отворат ако сакаш нешто да научиш. Книгата не е напишана за да остане неотворена, ниту жената е родена да живее затворена. На глупите луѓе и книгата и жената им служат само за украс…

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: