Ретки се оние кои те разбираат без да проговориш

Ретки се оние кои те носат одвнатре и те разбираат без да проговориш. Оние на кои насмевката без збор им е доста.

Такви се малку. Бидејќи Бог одбира ретки, за да го разберат говорот на твоето срце. И можеш на сила да бараш други, нема да те сакаат така.

Тие чувај ги. Зборовите кажани лесно се разбираат.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: