Или ја сакаш или ја пушташ…

Ни должност, ни чест, ни морал не го врзуваат еден човек за друг.

Кога човек сака да си оди, тој ќе замине.

Кога не сака – тој останува.

Кога некој сака да бидете заедно, никакви твои мани нема да му сметаат.

Кога сака да си замине, никаква убавина нема да го задржи…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: