Или ја сакаш или ја пушташ…

Ни должност, ни чест, ни морал не го врзуваат еден човек за друг.

Кога човек сака да си оди, тој ќе замине.

Кога не сака – тој останува.

Кога некој сака да бидете заедно, никакви твои мани нема да му сметаат.

Кога сака да си замине, никаква убавина нема да го задржи…

Leave a Reply

Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: