Нејзиното височество- Гордост

Како и во се’, се работи за мерка. Гордоста е спрега на здравото чувство на вредност и цврстото сознание кој сум Јас. Кога можеме реално да се процениме себе си и својата вредност, чувствуваме тивко задоволство, поради потпората на сопствената внатрешна сила.

Не ни е потребно, другите да ни се воодушевуваат, не бараме пофалба за своите достигнувања, не ја нагласуваме својата посебност, туку смирено се’ покажуваме со своите дела.

Гордоста не’ зацврстува и ни помага низ животот да поминуваме без неодлучност и сомнеж, со храброст да се соочиме со секој предизвик. Сами од себе, бараме правилно однесување и задоволни сме кога се воздржуваме од било какво искушение.

Вистинската гордост мотивира и ги потикнува другите, бидејќи ги дели своите успеси и се весели на напредокот на другите. Но, ако чувството на сопствената вредност е разнишана, а со однесувањето управуваат стравови, гордоста станува штит, со која се брани ранливото битие.

Кога имаме привид за внатрешната сила, квалитетот и добрината се преувеличуваат, а површните вредности, слабо го прикриваат внатрешниот страв и незадоволство. Пред другите ќе заиграме паунов танц, но, зависни сме од одобрувањето, кое доаѓа однадвор.

Но, со тоа нема да постигнеме многу. Привидната гордост не’ одвојува од другите, бидејќи не можеме да побараме помош, не можеме да признаеме дека згрешивме и не можеме, да побараме да ни се прости.

Во најлош случај, таа привидна гордост, се храни така што, ги смалува другите, ги присвојува нивните успеси, ги оцрнува и критизира, бидејќи само кога сите околу неа се малечки, тогаш таа може да биде голема.

Тоа е опасен отров кој го труе срцето. А најдобриот лек за несреќно срце, е љубов- а најмногу љубов и сочувство кон себе. Од таа цврста точка на потпора, можеме да развиеме вистинска внатрешна сила и вистинска гордост!

Извор: Sensa.hr

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: