Најубавото допрва доаѓа

Не се впуштај во она што не е твоја работа, не се мачи околу она од што си поштеден, не се опуштај пред оној кој не те познава и не се расправај со оној кој е под тебе.

Она што ќе ти биде сомнително препушти им го на другите, оној кој тебе ќе те почести и ти него почасти го уште повеќе, а оној кој не те сака заобиколи го.

by Рита

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: