Не брзај, не се грижи многу

Човекот не може да направи ништо сѐ додека не сфати дека тој не може да смета на никој освен на себеси; дека тој е сам, напуштен на земјата среде неговите бескрајни одговорности, без помош и без никаква цел освен онаа која тој самиот ја поставува и без ниту една друга судбина освен онаа која самиот си ја создава на земјата.

Жан-Пол Сартр

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: