Ќе те најдам

Да ти кажам , да не кажеш потем не сум ти рекла… смртта е врата…И љубовта е врата.

Истата врата, оти по смртта уште во истата куќа си, иако во друга одаја. Затоа не плачете по мртвите, во истата куќа се, само во друга одаја.

И не плачете по разделените љубовници. Во иста куќа се, во иста вселена, како и мртвите и живите, само во различни одаи…. …И ќе се најдат …. макар и во векови “……

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: