Биди подобар од она што те скрши

Биди човек кој ќе го прекине кругот.

Ако тебе ти суделе, одбери разбирање. Ако те одбивале, одбери прифаќање. Ако те посрамиле, одбери сочуство. Биди личност која ти треба кога си повреден, не личност која те повредува.

Одлучи да бидеш подобар од она што те скрши- да се исцелиш а не да бидеш огорчен, да можеш да делуваш од своето срце, не од својата болка.

Lori Deschene

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: