Кога жената е лута

Лутината на жената е опасна работа и нека биде претпазлив, секој од неа! На оној, кој жената најмногу го сака, него и најсурово ќе му се одмазди.

Жената брзо засакува, но и брзо замразува: нејзиното непријателство трае подолго од пријателството. Знае да ја совлада љубовта, но не и омразата.

“Тристан и Изолда”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: