Кога жената е лута

Лутината на жената е опасна работа и нека биде претпазлив, секој од неа! На оној, кој жената најмногу го сака, него и најсурово ќе му се одмазди.

Жената брзо засакува, но и брзо замразува: нејзиното непријателство трае подолго од пријателството. Знае да ја совлада љубовта, но не и омразата.

“Тристан и Изолда”

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: