Моќта на љубовта

Кога имаме врска со некого, можеме да се преправаме дека сме исти, дека мислиме исто, дека сонуваме исто, но тоа никогаш не може да се случи.

Секој сонува на свој начин. Поради тоа мораме да ги прифатиме разликите што постојат меѓу двајца сонувачи; мораме да го почитуваме туѓиот сон.

Извадок од книгата „МОЌТА НА ЉУБОВТА“ -Дон Мигел Руис

Leave a Reply

Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: