Што би направила жената заради љубов?

“Има ли посилно чувство од женска љубопитност? Оо, само да го сознае, да го запознае, да го допре она за што сонувала!

Што не би направила жената заради тоа? Кога е будно нејзиното нестрпливо љубопитство, таа ќе направи триста лудости, во се’ ќе биде невнимателна, на се’ ќе се осмели и пред ништо нема да потклекне. Зборувам за жените кои навистина се жени, кои наизглед се обдарени со трезвен и студен ум, но ум во кој три тајни агли се полни:

Еден – со секогаш разбранувано женско неспокојство; втор – со итрина разубавен, со добронамерност, лукавство на богомолката, софистичко и лажно; и на крај, трет – со симпатична нечесност, со прекрасно прелажување, со слатка подмолност и со сите оние морално расипани особини, кои глупо доверливите љубовници ги наведуваат на самоубивство, додека ги воодушевуваат другите луѓе.“

Г. де Мопасан- “Една Париска авантура”

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: