Бог во моето срце

Бог ја користи самотијата за да не’ научи како да живееме заедно.

Го користи бесот за да ни укаже на непроценлива вредност на мирот.

Ја користи досадата за да го нагласи значењето на пустоловината и препуштањето.

Бог се служи со молчењето, за да ни ја предочи одговорноста на зборувањето.

Се служи со уморот, за да ни овозможи да ја спознаеме вредноста на будењето.

Се служи со болест за да ја истакне вредноста, благодарноста за здравјето.

Бог го користи огнот за да ни ја објасни водата.

Ја користи земјата за да ни овозможи да сфатиме вредноста на воздухот.

Ја користи смртта за да ни ја покаже вредноста на животот.

Коељо- ‘Воинот на светлината’

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: