Да бидеш со мене

Да се биде едно со Мене значи да се биде во мир, зошто мирот почнува длабоко во душата а потоа се искажува. Со внатрешниот мир доаѓаат спокојството и смиреноста, кои никој и ништо не може да ги наруши или да ги уништи.

Тогаш на патот нема да може да се испречи никаков страв, зошто таму каде што нема страв, постои целосна заштита. Стравот и ја отвора вратата на опасноста и те прави ранлив. Затоа, одстрани го стравот, пушти го Мојот мир и Мојата љубов да те исполнат и обземат и биди вечно благодарен.

Ајлин Кеди

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: