Немате претстава колку сте храбри и јаки

Немате претстава колку сте храбри и јаки, токму кога мислите за себе дека сте слаби и немоќни, бидејќи само вистинските јаки си признаваат себе си дека се слаби.

Најголема сила е да имаш храброст да не се лажеш сам себе си- пред силата на искреното срце, сите сили паѓаат.

Исидора Бјелица

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: