Дишете го животот

Нaјважно е да се разбере дека “тешкото” не значи казна туку прилика. Верувајте дека тоа води кон вашето – подобро. Болката е инструмент за себезапознавање.

Не болeдувате од другите, туку од вашето врзување за очекувањата. Прифатете ја темнината. За да го живеете животот во светлина. Дишете го животот. Не се жалете на околностите и ситуацијата.

ВИЕ бирате дали ќе бидете жртва и ќе дозволите тоа да ве скрши или ќе се запрашате: “Како можам да го искористам ова време на темница”?

Дисциплинирајте ги вашите мисли и ќе бидете слободни. Не заборавајте дека сте родени да бидете најубавата светлина.

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: