Убаво одмори си ја душата

Никогаш не легнувај право в постела. Остави го денот да се распрсне, да слегне во тишината на ноќта. Убаво одмори си ја душата, и дури потоа легни. Сонот сака одморени души.”

‘Полиња со диви нарциси’- Винка Саздова

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: