Кога би можел повторно да го проживееш животот, што би направил?

Ќе ви кажам една работа: ако си признаете на самите себе дека добро се чувствувате кога другите ќе ви кажат дека сте ОК, тогаш бидете подготвени да се чувствувате лошо кога другите ќе ви кажат дека не им изгледате ОК.

Сѐ додека се живееш за да се задоволиш очекувањата на другите, потребно е да внимаваш како се облекуваш, како се чувствуваш, како се чешлаш, внимаваш на чисти чевли- всушност постојано се трудиш да ги задоволиш очекувањата на другите. И вие тоа го нарекувате човечно?

Antoni De Melo

Leave a Reply

Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: