Верувај во себе

Верувај во себе и во својата способност да направиш сѐ со Моја помош. Тогаш сѐ во животот ќе заврши во вистинско совршенство и со вистинска радост.

Во животот би требало да се ужива, па зошто се влечкаш низ него како да носиш тежок товар што те соборува. Можеби имаш големи одговорности, но тие не мора да те соборат.

Кога твојот став спрема нив е позитивен, можеш да уживаш во тие одговорности со цело срце, со знаење дека не мораш да ги носиш сам. Зошто, ЈАС СУМ тука и со Мене можеш да поделиш сѐ.

Алис Кеди

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: