Она што се случило е единствената можна работа кој и можела да се случи

Што и да се случило, тоа е единствената работа која и можела да се случи. Ништо, апсолутно ништо од она што сме доживеале не можело поинаку. Дури ни најмал детал.

Нема…”барем да направев поинаку…тогаш би било поинаку!” Не.

Она што се случило е единствената можна работа кој и можела да се случи – за да ја научиме лекцијата, за да се помрднеме напред. Секоја ситуација во животот во која ќе се најдеме е совршена, дури и кога ќе се противи на нашето разбирање на нештата и го предизвикува нашето его.

‘4 индиски принципи’ (втор)

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: