Нема граница за нов почеток и нема- ‘Не можам’

Роден сум за да успеам, не за да трпам неуспеси. Роден сум за да ја кревам високо главата, не да ја наведнувам во порази.

Роден сум за да ги пробам сластите на победата, не да туфкам и да лелекам. Битката за успех е извојувана до половина, кога човекот ќе стекне навика да поставува цели и нив да ги остварува.

Секој пораз, секое кршење на срцето, секоја загуба, во себе го носи сопственото семе, сопствената поука, како идниот пат да го подобрам својот ефект.

Тајната на вистинската љубов спрема работата, се стекнува со надеж дека ќе се постигне успех во дадената работа – меѓутоа не поради поттикот изразен преку парите, или поради времето потрошено на неа…, туку поради гордоста и чувството на задоволство што го овозможува самата работа.

Најголемиот трговец на светот – Мандино

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: