Ја препознаваш твојата нова шанса?

Кога најповеќе сме знаеле што е важно во животот?

Тогаш кога сме губеле, кога сме паѓале, кога сме биле оставени, повредени. Многу пати, дури тогаш сме принудени да бидеме сами со себе.

Дури тогаш гледаме кој околу нас е битен. Тоа најчесто не се големи приказни. Туку големи луѓе, мали настани и мали работи со голема насмевка на лицето и мнооогу љубов.

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: