Еден ден, кога нема повеќе да ме гушкаш

Партнерот кој не е подготвен да ви возврати љубов на начин на кој вие очекувате, е исто кога некој, не сака да се соочи со својата болка, па избира живот во драма.

Ако некој успеал да не’ доведе, до точка на освестување со своите постапки и повредувања, треба да му бидеме благодарни и да му возвратиме, пуштајќи го сам да го најде својот пат и својата независност и сам да се избори со своите демони.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: