Кога го отвораш срцето…

Кога комплиментите ќе ве натераат да размислите за своите слабости, а критиките за својата сила, тогаш е време да си честитате себе си.

Го освоивте највисокиот врв на мудроста, далеку зад себе оставајќи ја слабоста и саморанувањето.

Двете работи си ги правиме себе си, користејќи ги туѓите зборови како изговор.

Бранкица Дамјановиќ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: