Кога го отвораш срцето…

Кога комплиментите ќе ве натераат да размислите за своите слабости, а критиките за својата сила, тогаш е време да си честитате себе си.

Го освоивте највисокиот врв на мудроста, далеку зад себе оставајќи ја слабоста и саморанувањето.

Двете работи си ги правиме себе си, користејќи ги туѓите зборови како изговор.

Бранкица Дамјановиќ

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: