Божјиот план е секогаш поубав од нашите желби

Кога ќе кажете ‘не ми е гајле колку е ова тешко’ , можете да тргнете напред, можете да одите напред, можете да продолжите да го живеете својот живот без оглед на проблемите и ограничувањата, без оглед на болката и разочарувањето.

Тоа ‘Најдоброто’ може да дојде, дури кога ќе помине она најтешкото, без откажување, без наоѓање на оправдувања и жалења што животниот пат не е послан со ружи.

Секоја болка само е патоказ кон она ‘Најдоброто’ во животот, кое следи ако издржеме.

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: