Како да знам дали мојата љубов е доволно голема?

“Одесекогаш сум сакал да дознам дали сум способен да сакам како тебе “ -му рекол ученикот на Хинду учителот.

-„Нема ништо по возвишено од љубовта“- одговорил учителот. -„Љубовта е тоа што го врти светот и тоа што ги држи звездите на небо“

-„Сето тоа го знам. Но, како да знам дали мојата љубов е доволно голема?“

-” Обиди се да откриеш дали потполно му се предаваш на љубовта или бегаш од емоциите. Но, немој да поставуваш такви прашања, бидејќи љубовта не е ни мала ни голема Не можеш да ги мериш чувствата како што го мериш патот. Ако се однесуваш така, ќе го видиш само својот одраз како месец на езерото но нема да го следиш својот пат“.

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: