Не ја постилај својата љубов пред сите

Да се прифати се’ онака како што е, е врвна мудрост. Не опирање, а потоа разбирање на ситуацијата и причината поради која ни дојде во животот, единствен е ефикасен рецепт да не се доживуваат и понатаму драми во нашиот живот.

Во суштина, се работи за процесот на развивање на личната мудрост. Она на што се опираш, се зајакнува со уште поголемо опирање. Затоа, подобро насочи ја енергијата на прифаќање, наместо на опирање. “What you resist, it persists” ( C.G. Jung) е популарна изрека во духовноста. Поентата е, кога се опираме на ситуацијата во животот или во еден дел во себе кој сакаме да го промениме, ние со тоа всушност додаваме гориво на веќе постоечкото.

Имено, ние вложуваме внимание, го насочуваме својот фокус на активноста, а со тоа и животната енергија на опирањето, зајакнувајќи го постоечкиот проблем.

“Ти си таму, каде што е твоето внимание”! стара изрека е. А тоа значи, каде е вашето внимание, таму е вашата Свест и Енергија. На пр. Ако сме болни, ние автоматски се бориме за опстанок, се опираме на болеста и ‘се бориме’ против неа. Тајната е во спротивната постапка- прифаќање на постоењето на болеста во нашиот живот и сфаќањето дека болеста дошла како учител бидејќи сака на нешто да не’ научи.

Тоа е многу тешко на почеток, но ако го усвоиме ставот дека нашата болест е излечива, и колку да е ‘тешка’ болеста, тогаш енергијата се менува- дека ние можеме да се излечиме. Исто така, енергијата ја вложуваме во ставот дека болеста дојде за да не научи нешто и ги вложуваме сите свои потенцијали да ја разбереме лекцијата за неа.

Значи, кога ќе го разгледуваме процесот обратно од позицијата на опирање и преминуваме кон позиција на прифаќање, тогаш радикално го менуваме својот живот и тоа на подобро. Се додека не ја научиме лекцијата нема вистински да оздравиме. Поточно, додека не ја освестиме крајната причина за болест која е во 80% случаеви психосоматска.

Што значи тоа? Тоа значи дека причината е во менталниот или емоционалниот склоп, а понекогаш и во кармичкото потекло. Кога ќе ја освестиме, а потоа ‘ енергетски ќе ја ‘прочистиме’ во нашето ментално или емоционално тело причината, таа болест никогаш нема да се јави, бидејќи ја научивме лекцијата.

Затоа секогаш треба да се трудиме, да ги освести вистинските причини за својата болест или блокадата бидејќи со освестувањето побрзо се одвива процесот на излекување. Иста е работата и во тешките ситуации во нашите животи. Губиток на работа, имот, здравје, други луѓе, развод на брак, итн, секогаш преставуваат мали ‘потреси’ и од нив тешко и пополека се опоравуваме. Зошто тешко и пополека?

Токму поради причината која ја спомнавме на почетокот на текстот. Во секоја од тие тешки ситуации јако се опираме, асе’ што сакаме, е што побрзо да си одат од нашиот живот.

Меѓутоа, таквиот став на опирање не само што нема да ги одалечи ефикасно проблемите, туку според Законот за привлекување, ќе продолжи да носи во животот исти такви или слични ситуации, се’ додека не ја научиме лекцијата. Во суштина, се работи за процес на развивање на личната мудрост, ако почнеме да ја развиваме, ќе не’ води чекор по чекор, по свои патокази кон мирен, складен и среќен живот.

Извор : Utociste

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: