Ние сме само желни за љубов

Лесно е да сакаш кога те сакаат. Но, да се сакаат и да им се простува на оние кои не’ повредуваат, несакајќи или со очигледна намера- подвиг е. Тогаш нашето срце станува алхемичар.

Во него се влева отров, од него излегува љубов. Тогаш ние стануваме свесни за нашата вистинска природа која е божествена. Преку постајана благодарност кон драгите луѓе, добро би било да им се даде љубов и на оние кои не спаѓаат во таа категорија, мисла на исцелување, подршка, нежност.

Можат да ве изненадат промени во нивното однесивање кон вас. На огнот на вашата љубов ќе се истопи нивниот мраз. Издигнете се над линијата на реваншизмот и набљудувајте како се влеваат во сите шуплини на нечии карактари, кои се создале најчесто во болни животни искуства, бидејќи никој нас не не’ мрази поради нас самите, туку поради стравот дека повторно ќе бидат повредени.

Ние сме само желни за љубов.

Leave a Reply

Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: