Од што се плашат најмногу луѓето?

…Сè е во рацете на човекот, и сето тоа му бега од пред носот, само поради страшливоста… Од што се плашат најмногу луѓето? Од новиот чекор, од својот нов збор тие се плашат најмногу… Залудно се уништуваш и се жртвуваш себеси .

Како да не е страшно тоа? Како да не е страшно што живееш во тој кал, кој толку го мразиш, а воедно знаеш и самата (треба само да ги отвориш очите) дека со тоа никому не му помагаш и дека никого од ништо не го спасуваш!

Сè има граница, што е опасно да се пречекорува, зашто ако ја пречекориш веќе не можеш да се вратиш назад.

Злосторство и казна – Ф.М Достоевски

Leave a Reply

Up ↑

%d