Луѓе кои се благослов на нашето срце

Постојат луѓе во нашите животи кои се појавуваат од ‘никаде’, како Универзумот да ги донел пред нас за да го почувствуваме чудесното искуство на препознавање на душите.

Ќе ги препознаете по обичен – необичен момент на играњето на душите, по радоста која тивко ќе заискри во срцето додека душите ги крадат тие моменти на заедничкото дружење. Ќе ги препознаете кога ќе посакате да им кажете дека се единствени и ретки, мистични што не може со зборови да се објасни. Едноставно Е.

Постојат некои луѓе кои се благослов на нашето срце и подршка на нашиот пат. Тоа се оние кои со душевното искажување во овој живот, уште повеќе ги будат нашите длабини, ги потикнуваат нашите висини, оние кои носат Светлина на мудроста и делат Љубов од своето срце без задршка, чекорејќи многу поинаку по овој свет и чекајќи и другите да го препознаат своето боженствено поинаку.

Анѓелски записи

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: