Што љубов не е

Слободата и љубовта одат заедно. Љубовта не е реакција. Ако те сакам затоа што ме сакаш ти мене, тоа тогаш е трговија, работа која се купува на пазар. Тоа не е љубов. Да се сака значи да не се бара ништо за возврат, дури ни чувство дека нешто сте дале. Само таква љубов познава слобода.

Џиду Кришнамурти

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: