Kога маските ќе паднат

Кога некој ќе ме измами еднаш, секогаш му давам и друга прилика. Не за да ја потврди мојата наивност, туку да ја потврди или оспори својата намера.

Многу одамна некој рече дека е подобро да се ослободи виновникот отколку да се осуди невиниот. А првиот пат..тој ретко кога ќе ја покаже својата вистинска природа.

Животот е вештина која се учи низ односот со луѓето. И што повеќе им верувам на луѓето, помалку ме мамат. Мојата доверба во нив не е само моја работа. И нивна е. Кога погледите ќе ни се сретнат, не ме гледаат мене, туку својот одраз во моите очи.

Е, тука при таа средба со себе, многу маски паднаа, оружјето е предадено а раката пуштена. Кога сам на себе ќе си укажеш на човек, измамата веќе се предала, немоќна пред силата на довербата.

Бранкица Дамјановиќ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: