Кога мислите се во боја, светот не е сив

Издржи. Денес со дожд се покриени твоите омилени места. Можеби си осамена. Како и таа во тебе. Таквите денови треба да се издржат.

Ќе не’ огрее сонце повторно. Ни една солза, ни еден дожд, ни еден студ. па ни снег не траат засекогаш.

Ќе не огрее сонце повторно. Тоа невреме доаѓа да го прочисти просторот со нова приказна. Сите тие работат за тебе, да те научат… Но, те учат секој на свој начин.

by Рита

Leave a Reply

Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: