❤️ Денес е денот за промена..Што чекате?

Човекот се менува секој ден. Ако сами не напредувате, околностите на тоа ќе ве натераат. Секој ден треба да се трудиме да бидеме подобри.

Може човекот за себе да тврди дека е ваков или таков, но единствена мерка на човечност, се мери со количината на љубов која ја носиме во себе. Кога ќе се најдете на ‘ивица’, близината на смртта и болката ќе направат, сите тривијалности на животот да се изгубат, сите ситничарења да престанат и да почнете да го почитувате она што сакате и имате.

Од тој момент нема простор за замерки. ❤️ ❤️ ❤️

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: