Она што не сме се обиделе, сигурно го изгубивме

Обидете се да не се споредувате со другите, како мерка за сопствен успех или извршување на некоја задача. Ако тоа го правите, се предавате на погрешната идеја, дека Бог има фаворити, а вие сте на некој начин подобри од другите, ако сте поуспешни во некои работи!

Не постојат фаворити, нема подобри! Ние сме сите Еден, еднакви во Божјите очи. Затоа, споредувањето на себе си со другите е залудна пракса и значи дека верувате- Бог не знае што прави.

Dr.Wayne Dyer

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: